ලංකාවේ ප්‍රාග් බෞද්ධ ආගමික විශ්වාස

S. Paranavitana

Abstract


ක්‍රිස්තු පුර්ව තෙවන සියවසේදී සිංහලයන් විසින් බුදු සමය පිළිගනු ලැබීමට පෙර ඔවුන් අතර ප්‍රචලිතව පවතී ආගමික විශ්වාස පිළිබඳව මෙතෙක් අධ්‍යයනය කර ඇත්තේ මඳ වශයෙනි. එවැනි අධ්‍යයනයක් සඳහා උපයෝගි කරගත හැකි සාධක ද අත්‍යල්ප වේ. වංස කථාවලින් ද තද් විෂයය සම්බන්ධයෙන් අපට දැනගත හැකි වනුයේ කරුණු ස්වල්පයක් පමණි. එම අල්ප තොරතුරු කෙරෙහිද ප්‍රමාණවත් තරම් අවධානයක් යොමුවී නොමැත.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.