Kokilananthan, S. ., Bulugahapitiya, V., Manawadu, H. ., & Gangabadage, C. S. (2022). Effect of Extraction Techniques on Phytochemicals and Antioxidants Activity of Garcinia quaesita Leaves. Advances in Technology, 2(1), 18–30. https://doi.org/10.31357/ait.v2i1.5444