Vol 4, No 2 (2017)

International Journal of multidisciplinary Studies

DOI: 10.31357/ijms.v4i2


Cover Page


International Journal of multidisciplinary Studies, University of Sri Jayewardnepura, Sri Lanka