Journal of Accounting Panorama

Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Alvis, K.U.I., University of Sri Jayewardenepura
Arachchige, V.K.A.S.K., University of Sri Jayewardenepura

C

Cooray, N., University of Sri Jayewardenepura

D

De Silva, Y., University of Sri Jayewardenepura
Dharmika, J., University of Sri Jayewardenepura
Dies, D., University of Sri Jayewardenepura
Dissanayake, D.M.D.D., University of Sri Jayewardenepura

E

Edirisooriya, K.K., University of Sri Jayewardenepura

G

Gunarathne, A.D.N., University of Sri Jayewardenepura

H

Hendahewa, S.M., University of Sri Jayewardenepura
Herath, N.T., University of Sri Jayewardenepura

J

Jayasinghe, J.M.R.P., University of Sri Jayewardenepura

K

Kannangara, K.K.H.L.
Kurukulasooriya, S., University of Sri Jayewardenepura

M

Murshidha, F., University of Sri Jayewardenepura

N

Nanayakkara, C.O., Library University of Sri Jayewardenepura
Nimalashantha, N.M.M.P.
Noopehewa, P.U., University of Sri Jayewardenepura

P

Pannilarathne, P.T., University of Sri Jayewardenepura
Paranawithana, M.R.
Peiris, T.S.M., University of Sri Jayewardenepura
Perera, S.A.D.C.U., University of Sri Jayewardenepura
Prashanty, R., University of Sri Jayewardenepura

R

Randula, E.D.L.
Rathnasinghe, U., University of Sri Jayewardenepura

1 - 25 of 35 Items    1 2 > >> 


Journal of Accounting Panorama, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka