ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ ප‍්‍රවර්ගය සහ ශාස්ත‍්‍රීය නිර්වචන

Authors

  • සෙනේෂ් දිසානායක බණ්ඩාර ජ්‍යේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ස ිංහල සහ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යයනාංශය ශ‍්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය

DOI:

https://doi.org/10.31357/vidudaya.v1i01.7299

Keywords:

ශ‍්‍රී ලාංකේය ටෙලි නාට්‍යය, සාංකල්ප ික පදනම, ප‍්‍රායෝගික භාවිතය, නිර්වචන

Abstract

ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ ප‍්‍රවර්ගය ස්ථාපනය වූයේ 1983දීය. එනම්, ‘‘දිම ුතු මුතු’’ ටෙලි නාට්‍යය
විකාශය වීමේ සිටය. එ ් අනුව ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ දශක හතරක කාලයකට ආසන්න
දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සතුය. 1947දී ‘‘කඩවුණු පොරොන්දුව’’ සිනමා කෘතිය ප‍්‍රදර්ශනය වූ දා සිට දශක හතක
කාලයක ් ඉක්මවන ලද මෙරට සශබ්ද සිනමාවද, 1950දී ‘‘ගුවන් විදුලි රඟමඬල’’ විකාශය වූ දා සිට
දශක හතක කාලයක් ඉක්මවන ලද මෙරට රේඩියෝ නාට්‍යයද, අතර නව්‍ය විද්‍යුත් ජන මාධ්‍ය අන්තර්ගතයක්
වශයෙන් ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ ප‍්‍රවර්ගය විසින් ජන මාධ්‍ය ග‍්‍රාහක අවකාශය තුළ හිමි කරගෙන ඇත්තෙ ්
තීරණාත්මක පංගුවකි. ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ ප‍්‍රවර්ගයෙහි පරිණාමීය විශේෂතා පිළ ිබඳව අවධානය
යොමු කරන විට මෙතෙක් අනාවරණය වී ඇති පූර්ව ශාස්ත‍්‍රීය අධ්‍යයන රාශිය අතුරින් ශ‍්‍රී ලාංකේය
‘ටෙලි නාට්‍යය’ නම් සුසාධිත දෘශ්‍ය කලා ප‍්‍රවර්ගයෙහි ස්වලක්ෂණ කවරේ දැයි අධ්‍යයනය කිරීම මඟ හැරී තිබේ.
ඒ නිසාම මෙම පර්යේෂණය වඩාත් ශාස්ත‍්‍රීය වූ සාහිත්‍ය ම ූල පරිශීලනය සිදු කිරීම සඳහා දිශානතීන ් හතරක්
(04* වෙත ඉලක්කගත විය. එහිලා සාහිත්‍ය ම ූල පරිශීලනයේදී ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ සංකල්පනය
කර ගැනීම පිණිස අර්ථ සම්පන්න ශාස්ත‍්‍රීය නිර්වචන තිබේ නම් එ ් පිළිබඳව විශ්ලේෂණාත්මක විමර්ශනයද, ශ‍්‍රී
ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍ය’ ස්වලක්ෂණ තිබේ නම් එ ් බව නිශ්චය කොට ගැනීමට උපයෝග ී වන ඊට පූර්වයෙහි
පැවති අනුරූප ටෙලිවිෂන් වැඩසටහන් ප‍්‍රවර්ගවල ස්වලක්ෂණ සමඟ සන්සන ්දනාත්මක විමර්ශනයද,
ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍ය’ ස්වලක්ෂණ අධ්‍යයනය කිරීමට ඉවහල් වන තද් දෘශ්‍ය කලා ප‍්‍රවර්ගයෙහිම උපයෝජිත
ප‍්‍රායෝග ිකත්වය පිළිබඳවද ටෙලිවිෂන ් අධ්‍යයනයට විෂයයගත සිද ්ධාන්ත මත විග‍්‍රහාත්මක විමර්ශනයට
ම ූලික විය. අනතුරුව, ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ ප‍්‍රවර්ගයෙහි පරිණාමීය විශේෂතා කෙරෙන් ප‍්‍රකට වූ කිසියම්
අනන්‍ය වූ ආවේණික ස්වලක්ෂණ තිබේනම් එ ්වා සැබෑම අභිනව සුසාධිත දෘශ්‍ය කලා ප‍්‍රවර්ගයක ස්වලක්ෂණ
ලෙස නිශ්චය කිරීමට සමත් වන්නේ දැයි ටෙලිවිෂන් අධ්‍යයනයෙහි විෂයයගත සංකල්ප මත විග‍්‍රහාත්මක
විමර්ශනය සිදු කිරීම සාහිත්‍ය ම ූල පරිශීලනයට දිශානතිය විය. මෙම ශාස්ත‍්‍රීය ලේඛනය සකස් වන්නේ එ ් අතුරින්
පළම ුවැන්න වූ ශ‍්‍රී ලාංකේය ‘ටෙලි නාට්‍යය’ සංකල්පනය කර ගැනීම පිණිස අර්ථ සම්පන්න ශාස්ත‍්‍රීය නිර්වචන
තිබේ නම් එ ් පිළ ිබඳව විශ්ලේෂණාත්මක විමර්ශනය යන දිශානතිය පදනම් කොට ගෙනය.

Downloads

Published

2024-03-26